ÚVOD
BLINDFRIENDLY VERZIA
Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)
Stopline.sk

Hlavné ciele projektu:

stopline.sk

  • Prevádzkovanie národného centra pre nahlasovanie nezákonného obsahu alebo činností na internete Stopline.sk, ktoré bojuje proti
    • zneužívaniu detí (detská pornografia, sexuálne vykorisťovanie, detská prostitúcia, obchod s deťmi, grooming...),
    • rasizmu a xenofóbii,
    • inému obsahu alebo činnostiam, ktoré vykazujú znaky trestného činu.
  • Zapojenie sa do medzinárodnej siete INHOPE, zdieľanie skúseností iných národných centier a organizácií pre bezpečnosť informačných technológií.
Read more...
 
 

To report illegal content
click here